Gabryjel Majewski
Pl. Mistrzów 129
41-500 Chorzów
Telefon: 765432223